At høre er en kognitiv proces. Du lytter så at sige ikke med ørerne, men med hjernen. Dine ører opsamler naturligvis lydene, men det er din hjerne, der får lydene til at give mening. Derfor har Oticon udviklet BrainHearing-teknologien, der har fokus på at gøre de lyde, du ikke kan høre, tilgængelige for dig, så du får hele lydbilledet med. 

Læs videre her, og bliv klogere på BrainHearingTM og de innovative høreapparater, der bygger på denne teknologi. 

Har du mistanke om, at du har nedsat hørelse? Så bestil en gratis høretest i dit lokale hørecenter.

BrainHearing er den innovative teknologi, der giver din hjerne adgang til alle de lyde, der er omkring dig, så den selv kan sortere i hvilke lyde, der er vigtige og meningsfulde for dig at fokusere på for at danne mening af det, der sker omkring dig. 

Med BrainHearing-teknologien kan du høre lyde, uanset hvor de kommer fra, præcis som mennesker uden nedsat hørelse. Hjernens evne til at genkende og skabe mening af lyde trænes og forstærkes, og de lyde, der er omkring dig begynder igen at give mening.

Vidste du, at der findes en række tilskud, du kan søge om, når du køber høreapparater hos Audika?

hearing-test-introbanner_tilskud

I mange år har høreapparater skruet op for lyden for at hjælpe mennesker med nedsat hørelse. I dag ved vi dog at din hørelse ikke kun handler om dine ører, men i lige så høj grad om din hjernes mulighed for at bearbejde de lyde, den bliver præsenteret for. 


Når du har nedsat hørelse, er der typisk nogle bestemte lyde, du ikke kan høre lige så godt som andre. Det lydbillede, din hjerne har at gøre godt med, bliver derfor mangelfuldt. Måske oplever du, at du godt kan høre, hvis du virkelig koncentrerer dig, men at du bliver hurtigt træt, når du gør det? Det er fordi din hjerne er på overarbejde, når den selv skal udfylde de lyde, dine ører ikke præsenterer den for.

Med vores online høretest kan du få en indikation af, hvordan det står til med din hørelse.

Hvis du har høreapparater, ved du, at det kan være svært at høre, hvad der bliver sagt, når der er flere, der taler på én gang. Den nye BrainHearing-teknologi gør det muligt for dig at følge med i samtaler – selv i komplekse lydmiljøer, hvor der er flere der snakker. Det skyldes, at din hjerne får de nødvendige input til at skabe mening. Med BrainHearing træner du desuden din hjernes evne til at høre. 

Personer med nedsat hørelse udvikler nemmere demens end personer med almindelig hørelse, fordi hjernen ikke bliver stimuleret tilstrækkeligt. Med høreapparater baseret på BrainHearing-teknologien kan du holde din hjerne i form.

Læs om Oticon Opn høreapparater med BrainHearing her.

Mange mennesker med nedsat hørelse oplever at blive meget udmattede efter en dag i selskab med andre. Det skyldes, at mange høreapparater bygger på en antagelse om, at der bare skal skrues op for lyden, men ikke hjælper hjernen med at høre de lyde, den ikke opfanger. Det kræver dermed stor koncentration at høre, hvad der bliver sagt, hvilket kan være meget trættende.

Med høreapparater, der bygger på BrainHearing-teknologien får din hjerne adgang til alle lyde – også dem, du normalt ikke kan høre. Derfor skal du anstrenge dig langt mindre for at høre, hvad der sker omkring dig, med denne type af høreapparater.

Find mere information om nedsat hørelse her.

For os hænger innovation og høreapparater unægteligt sammen, og vi forhandler flere forskellige innovative høreapparater, der bygger på BrainHearing-teknologien. Vi har både i-øret og bag-øret-høreapparater fra Oticon, der er baseret på teknologien, så du kan få den bedst mulige hørelse, uanset hvilken type høreapparater, du foretrækker. 

Når dine høreapparater giver din hjerne det fulde lydbillede, skal du bruge langt mindre energi på at høre efter, hvilket betyder, at de rette høreapparater frigiver energi hos dig, som du kan bruge på det, der er vigtigst for dig i dit liv.