Har du et høretab?

Når du har taget vores online høretest vil du få en indikation af, hvor godt du hører. Vores online høretest er udviklet af en professionel audiolog. Det tager kun 5 minutter at tage høretesten og du får svar med det samme.

Det er gratis og helt uforpligtende at tage høretesten.

Denne online høretest er en screening og ikke en diagnostisk vurdering af din hørelse. Høretesten kan hjælpe med at give dig en indikation på, om du har nedsat hørelse, men den kan ikke erstatte en komplet høreprøve, som du kan få hos en af vores høreklinikker.

online-høretest

Denne online høretest starter med 4 enkle spørgsmål om din hørelse i situationer du kommer ud for i hverdagen. Efterfølgende skal du lytte til 4 korte samtaler, der finder sted med let baggrundsstøj. Efter hver samtale får du et spørgsmål, som du skal besvare. Dit svar viser om du kan høre, hvad der bliver sagt i samtalerne. Når du har gennemført høretesten får du en vurdering af om du har et høretab. Hvis online høretesten indikerer, at du har nedsat hørelse, er det muligt at booke en høretest i en af vores klinikker. Sådan en høretest er også gratis og helt uforpligtende.

Bestil en høretest her

intro-treating-hearing-loss-the-interview

Vores online høretest giver dig en brugbar indikation på, hvor godt du hører. Høretesten er en sceening af din hørelse og kan ikke erstatte en komplet høreprøve, som du kan få foretaget hos en af vores høreklinikker.

Mange mennesker bruger online høretests eller apps til at få be- eller afkræftet mistanken om de har nedsat hørelse. Resultatet af en online høretest er ikke 100% præcist. Det er nemlig umuligt at sikre, at lydniveauet er korrekt kalibreret, da man selv vælger, hvor højt lydniveauet skal være.

De bedste online høretests kombinerer et evalueringsskema med spørgsmål og en lyttetest med baggrundsstøj. Elementerne i høretesten supplerer hinanden i vurderingen af din evne til at skelne mellem tale og støj uden at skulle garantere et bestemt lydniveau.

Vores online høretest giver ikke en diagnostisk vurdering af din hørelse. En komplet vurdering af din hørelse kan du få ved at bestille en høretest hos en af vores hørespecialister i en af vores høreklinikker. 

Find din nærmeste høreklinik

Hearing-aids-fit-for-any-ear

Du har måske oplevet, at en af dine nære har påpeget, at du har svært ved at høre. Du har måske oplevet et pludseligt høretab i forbindelse med en koncert. Det kan også være, du har oplevet, at ekstrem støj har forårsaget længerevarende skade på et af dine ører. Hvis du har mistanke om, at du har et høretab, anbefaler vi, at du læser mere om tegn, der kan indikere et høretab og tager vores online høretest. 

Læs mere om tegn på høretab her

 

Den mest almindelige årsag til høretab er aldersbetinget. Med alderen bliver vores hørelse gradvist svækket, og vi får sværere ved at høre højfrekvenslyde som f.eks. børne- og kvindestemmer. En anden udbredt årsag til høretab er forbundet med overeksponering af ekstrem støj i længere perioder, som kan resultere i høreskader. Hvis du tror, at du eller en af dine nære har nedsat hørelse, så prøv vores online høretest som kan give dig en indikation af, hvor godt du høre på få minutter. 

Læs mere om årsager til høretab

Find-your-local-hearing-center_Mastersite

Find dit nærmeste
hørecenter

Find hørecenter