Vores online høretest er udviklet af professionelle audiologer. Det tager kun 5 minutter at lave testen, og du får svar med det samme. Du får en indikation af, hvor godt du hører. Det er gratis og helt uforpligtende at tage høretesten.

  • 4 enkle spørgsmål om din hørelse i situationer du kan komme ud for i hverdagen.
  • Kalibreringstest, så dit udstyr er indstillet mest optimalt for en vurdering.
  • En tonetest, der består af toner i forskellige lydniveauer.
  • 3 korte lydsekvenser med hverdagssamtaler, der finder sted med let baggrundsstøj. Efter hver samtale får du et spørgsmål.


For at lave en optimal høretest er det vigtigt at foretage høretesten i rolige omgivelser, samt justere lyden til et tydeligt og behageligt niveau. Vi anbefaler, at du bruger hovedtelefoner, så du kan teste begge ører.

Du vil få et af følgende testresultater:

  • Du har et kraftigt høretab
  • Du har et moderat høretab
  • Du har ikke et høretab

Viste testen, at du har et høretab?

Så er det en god ide at få din hørelse testet i et af vores hørecentre.

Udfyld venligst dine kontaktinformationer, så vi kan lave en aftale med dig.

*
*
*
*
online-høretest

Når du har gennemført høretesten får du en vurdering af, om du har et kraftigt, medium eller intet høretab. Hvis online høretesten indikerer, at du har nedsat hørelse, er det muligt at booke en høretest direkte i en af vores klinikker. Sådan en høretest er også gratis og helt uforpligtende. Du får også tilsendt en mail med gode råd, der er tilpasset dit resultat af høretesten. Dette kan du f.eks. bruge til at:

  • forebygge høretab, hvis du ikke har et høretab
  • øge livskvaliteten med viden om alle de muligheder, der er, hvis du har et høretab
  • fortælle din omgangskreds, hvad det betyder for dig, og hvordan de kan hjælpe dig, hvis du har et høretab.


Det kan give dig en øget livskvalitet

Vores online høretest giver dig en brugbar indikation på, hvor godt du hører. Høretesten er en sceening af din hørelse, og kan ikke erstatte en komplet høreprøve, som du kan få foretaget hos en af vores høreklinikker. Det kan give dig en øget livskvalitet, hvis du finder ud af, at du har nedsat hørelse, og får et høreapparat. Det kan føles ekskluderende at have svært ved at indgå i samtaler og hverdagssituationer, fordi man ikke helt kan følge med i samtalen. Første skridt til at gøre noget ved problemet er at gennemføre vores online høretest ovenfor.

Du kan tage testen hjemme og i rolige omgivelser

Mange mennesker bruger online høretests eller apps til at få be- eller afkræftet mistanken om de har nedsat hørelse. Resultatet af en online høretest er ikke 100% præcist. Det er nemlig umuligt at sikre, at lydniveauet er korrekt kalibreret, da man selv vælger, hvor højt lydniveauet skal være. Vi har derfor lavet et scenarie i starten af høretesten med en kalibreringstest, så dit udstyr er så tæt på optimalt indstillet inden resten af høretesten gennemføres.

Du finder ud af, om du har et høretab

De bedste online høretests kombinerer et evalueringsskema med spørgsmål og en lyttetest med baggrundsstøj. Elementerne i høretesten supplerer hinanden i vurderingen af din evne til at skelne mellem tale og støj uden at skulle garantere et bestemt lydniveau. Vores online høretest giver ikke en diagnostisk vurdering af din hørelse. En komplet vurdering af din hørelse får du ved at bestille en gratis høretest hos en af vores hørespecialister i en af vores høreklinikker.

Find din nærmeste høreklinik

Høretesten er udviklet af vores audiologer med en række forskellige test scenarier, som er din tryghed for at dit resultat er så optimalt som muligt. Høretesten er den hurtigste måde at teste din hørelse på samt at få en indikation af, om du har nedsat hørelse og har brug for en høretest i en af vores høreklinikker. Høretesten tester din ”taleforståelse med baggrundsstøj”, da personer med høretab oplever dette som en af de mest vanskelige situationer.

Din hørelse vil blive testet i ”hverdagssituationer med støj” og ”hvid støj”. Støjniveauet vil være forskelligt for hvert test scenarie. Dit resultat vil være baseret på dine svar i hver del af testen og resultatet er udelukkende en indikation med høj kvalitet.

Hearing-aids-fit-for-any-ear

Du har måske oplevet, at en af dine nære har påpeget, at du har svært ved at høre. Du har måske oplevet et pludseligt høretab i forbindelse med en koncert. Der kan være manger årsager til at du oplever nedsat hørelse. Hvis du har mistanke om, at du har et høretab, anbefaler vi, at du læser mere om tegn, der kan indikere et høretab, og gennemfører vores online høretest. Denne finder du øverst på denne side.

Læs mere om tegn på høretab og høreapparater

Hvad er årsagerne til høretab?

Den mest almindelige årsag til høretab er aldersbetinget. Med alderen bliver vores hørelse gradvist svækket, og vi får sværere ved at høre højfrekvenslyde som f.eks. børne- og kvindestemmer. En anden udbredt årsag til høretab er forbundet med støjgener og overeksponering af ekstrem støj i længere perioder, som kan resultere i høreskader. I dag oplever et øget antal unge tegn på hørenedsættelse f.eks. på grund af at have lyttet til musik i hovedtelefoner, hvor der er skruet for højt op for lyden. Hvis du tror, at du eller en af dine nære har nedsat hørelse, så prøv vores online høretest, som kan give dig en indikation af, hvor godt du hører.

Læs mere om årsager til høretab

Denne online høretest er en screening og ikke en diagnostisk vurdering af din hørelse. Høretesten kan hjælpe med at give dig en indikation på, om du har nedsat hørelse, men den kan ikke erstatte en komplet høreprøve, som du får i et af vores hørecentre.

Find-your-local-hearing-center_Mastersite

Find dit nærmeste
hørecenter

Find hørecenter