Denne konkurrence udbydes af Audika ApS, Kongebakken 9, 2765 Smørum, CVR-nr. 27689663, tlf. 70400200, info@audika.dk 

Audika ApS forbeholder sig retten til at ændre konkurrencebetingelserne uden forudgående varsel eller meddelelse, og til at suspendere eller aflyse konkurrencen, hvor der er saglige grunde hertil. Derudover kan Audika ApS på ethvert tidspunkt ekskludere deltagere, som ikke overholder konkurrencebetingelserne. Beslutninger truffet af Audika ApS er endelige og bindende.

Konkurrencen er ikke købsbetinget. 

Der udloddes én præmie bestående af en PerfectDry Lux tørreboks til en værdi a 499 kr., boks, én præmie bestående af en Oticon Connect Clip til en værdi a 2000 kr., én præmie bestående af en Bernafon Tv adapter til en værdi af 1795 kr. og én præmie bestående af en Oticon Tv adapter til en værdi a 1795 kr. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, andre produkter, modregnes andre produkter el. lign.  

Alle kan deltage i konkurrencen, dog skal man være fyldt 18 år.
Ansatte hos Audika ApS samt medlemmer af deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen. 

Du kan deltage i konkurrencen fra den 28. november 2018 til og med 24. december 2018.

Du deltager i konkurrencen på www.facebook.com/audikadanmark.dk. For at deltage i konkurrencen skal du skrive i hvilket Audika Hørecenter, du gerne vil hente din præmie. 

Vinderen findes ved lodtrækning blandt alle rigtige svar i løbet af december 2018. 

Vinderen af de enkelte lodtrækninger kontaktes personligt i løbet af december 2018 via Facebook og får her nærmere instrukser om, hvordan han/hun modtager sin præmie. Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du, at dit navn offentliggøres på de medier, som Audika ApS anvender, herunder bl.a. som en nyhed på Facebook, hvis du vinder.
Præmien kan ikke overdrages, ombyttes til kontanter eller andre varer. 

Såfremt Audika ApS ikke har hørt fra vinderen senest den 10. januar 2018, mister vinderen retten til præmien. 

Audika ApS påtager sig intet ansvar for præmierne, hverken mangelsansvar, produktansvar m.m. 

I forbindelse med din deltagelse i konkurrencen indsamler og behandler vi dine personoplysninger. Læs mere i vores privatlivspolitik her: https://www.audika.dk/privatlivspolitik

Konkurrencen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal indbringes for Danmarks domstole.