Blog

Du hører med hjernen

BidragAudika

20-09-2019 00:00:00

Man hører med hjernen

Vi bruger ørerne til at opfange lyd, men vi bearbejder lyden og skaber mening heraf med hjernen. Hørelse og særligt taleforståelse er ikke en mekanisk - men derimod en kognitiv proces. Med andre ord: at høre er at tænke. 

Vores ører leverer alle lyde til hjernen. De filtrerer ikke mellem, hvilke lyde man hører eller ikke hører. Ørerne er derfor altid på arbejde. Vores hørelse er den eneste af vores sanser, der altid er aktiv – selv når vi sover. Herefter tager hjernen over og skabe mening af den lyd, som er blevet sendt videre fra ørerne. Det er hjernen, der filtrere irrelevante lyde fra - som f.eks. baggrundsstøj. Uden at vi selv er opmærksom på det, udvælger hjernen hele tiden de lyde, vi hører, og hvor meget opmærksomhed hver lyd skal have.

Hjernens første opgave er at skabe mening af overlappende lyde, der ofte florerer i omgivelserne. Ved at indsamle lyde, som opfanges fra begge ører og sammenligne dem, kan vi definere og lokalisere, hvor de forskellige lyde kommer fra. 

Hjernen giver mening til lyd

Når hjernen har udvalgt en lydkilde sammenlignes denne med lyde i vores hukommelse. På den måde kan hjernen determinere, om lyden er genkendelig eller ny. Når hjernen har opfanget lyde fra vores omgivelser, kan den begynde at definere bl.a., hvor stort rummet, man befinder sig i, er. Det gøres på baggrund af ekkolyde. Alle disse beregninger sker i hjernen på samme tid.

Da ørerne kun sender lydene videre til hjernen, som derefter skaber mening heraf, er god hørelse derfor ikke kun et spørgsmål om, at lydene er høje nok. God hørelse kræver, at hjernen får alle de lyde, som den har brug for.

Det kræver en stor indsats for hjernen at skabe mening af lyd, hvis den ikke får alle de rette lyde at arbejde med. Når der mangler nogle lyde for at gøre lydbilledet komplet, forsøger hjernen selv at udfylde hullerne. Det er ofte en svær og udmattende proces. 

Høreapparater er støtte til hjernen

I stedet for at skrue op for lydniveauet og overbelaste hjernen, skal hjernen have støtte. Den skal have adgang til at hele lydbilledet for at kunne skabe mening af lyd på den mest hensigtsmæssige måde og fokusere på de lyde, som skaber værdi for dig. 
Moderne høreapparater kan give den støtte, som hjernen har brug for. Med mere kraftig teknologi end nogensinde før, skal du ikke begrænse dig til et snævert lydfelt, når du befinder dig i omgivelser med meget baggrundsstøj. Hørespecialister kan hjælpe dig med at finde de høreapparater, der giver dig det fulde lydbillede ved at støtte hjernens naturlig måde at arbejde på.  

Læs mere om typer af høreapparater her 
Læs mere om Sensorineuralt høretab