Billede af et øre

Hvad er de almindelige årsager til høretab hos voksne?

Nogle af de mest almindelige årsager til høretab inkluderer:

  • Aldring
  • Overdreven støjeksponering
  • Skade
  • Virale infektioner (såsom mæslinger eller fåresyge)
  • Voksopbygning
  • Ototoksiske lægemidler (medicin, der skader hørelsen)
  • Genetik

Høretab kan opstå når som helst i løbet af din levetid. Uanset årsagen til dit høretab, kan du med fordel få din hørelse tjekket af en hørespecialist. Hos os er det gratis og uforpligtende at få foretaget en høretest, og du kan bestille tid her. 

Typer af høretab

Billedet viser en kvinde under høretest

Test dig selv: Er en høretest relevant for dig?

Besvar de 4 spørgsmål nedenfor for at se, om du bør overveje at få en høretest.

Spørgsmål 1 - Ved bordet
Har du problemer med at følge samtaler, når der er 4 eller flere personer til stede?
Har din familie eller venner rådet dig til at få testet din hørelse?
Har du til tider svært ved at forstå, hvad andre siger, fordi du ikke kan høre ordentligt?
Oplever du, at du skruer op for tv eller radio, selvom lydstyrken er høj nok for andre?

Dit resultat:

En høretest er relevant for dig

Dine svar indikerer, at du oplever symptomer på høretab. Vi anbefaler stærkt at bestille en høretest i en af vores klinikker.

Resultatet er en indikation. En personlig høretest kan afgøre, om du har et høretab.Bestil en gratis høretest:

Dit resultat:

En høretest kunne være relevant for dig

Dine svar indikerer, at du oplever nogle symptomer på høretab. Vi anbefaler at bestille en høretest i en af vores klinikker.

Resultatet er en indikation. En personlig høretest kan afgøre, om du har et høretab.Bestil en gratis høretest:

Dit resultat:

Det kan ikke afgøres her, om en høretest er relevant for dig

Dine svar indikerer ikke, at du oplever symptomer på høretab. Men hvis du oplever problemer med at høre, anbefaler vi at bestille en høretest i en af vores klinikker.

Resultatet er en indikation. En personlig høretest kan afgøre, om du har et høretab.
Bestil en gratis høretest:

Step 1 af 4

Aldersrelateret høretab

Alder er den største enkeltårsag til høretab. Det er forårsaget af ændringer i det indre øre, der opstår, når du bliver ældre. Derudover kan gener og høj støj også spille en stor rolle. Når din hørelse begynder at blive svækket, bliver det sværere at:

  • Høre stemmer
  • Høre højfrekvente lyde (børne- og kvindestemmer)
  • Følge samtaler, når der er baggrundsstøj

Fordi tabet er gradvist, opdager du måske ikke selv, at du har mistet noget af din evne til at høre.

Aldersrelateret høretab

Billedet viser en hørespecialist, der undersøger øret på en mand, hvis høretab er forårsaget af aldring

Støjinduceret høretab

Gentagende eksponering for høje niveauer af støj er en anden almindelig årsag til høretab. Hvis du bliver udsat for høj støj for længe, bliver de følsomme hårceller i det indre øre beskadiget, og din evne til at høre tydeligt kan blive kompromitteret.

Nogle mennesker har en højere risiko for at udvikle støjinduceret høretab, hvis de udsættes for høj støj i deres arbejdsmiljø (f.eks. militært personel eller musikere). At lytte til alt for høj musik ved livekoncerter (eller i høretelefoner) kan være en anden årsag til høreskader.

Støjfremkaldt høretab

Billedet viser en kvinde, der holder hænderne ved ørerne

Medfødt høretab

Medfødt høretab er en specifik årsag til høretab, og det betyder, at en baby fødes med hørebesvær. Barnets høretab kan skyldes enten genetiske defekter, infektioner under graviditeten eller lav fødselsvægt.

Sammenlignet med alle årsager til høretab er medfødt høretab ret sjælden: omkring 1 % af babyer fødes med høretab.

Beskyt dine ører i støjende omgivelser

Beskyt dine ører i disse situationer ved at begrænse eksponeringen for høje lyde (når det er muligt) eller ved at bære ørepropper eller høreværn af høj kvalitet.
Billedet viser folk, der har samtaler udenfor
1. Høj baggrundsstøj
Ethvert miljø, hvor man skal råbe for at blive hørt over baggrundsstøj.
Billedet viser mand, der arbejder med et støjende værktøj
2. Industriel støj 
Et miljø, hvor støjen fra maskiner eller andet gør ondt i ørerne eller får dem til at ringe.
Billedet viser en koncertscene
3. Livemusik
Koncerter eller festivaler, hvor lydniveauet er meget højere end normalt.
Billedet viser en hånd, der holder et usynligt høreapparat.

Vidste du?

Nutidens høreapparater er mere teknologisk avancerede og mindre end nogensinde.

Nogle af dem er praktisk talt usynlige og tilbyder alligevel fremragende lydkvalitet - selv i vanskelige lyttesituationer.

Andre kan også tilsluttes til din smartphone (eller andre smarte enheder) for at streame lyd direkte til høreapparaterne.

Usynlige høreapparater

Billedet viser en hørespecialist, der taler med en person med høretab foran en skærm, hvor der vises et audiogram

Behandlingsmuligheder for høretab

Heldigvis er der hjælp at hente uanset årsagen til dit høretab. At forstå kilden til dine problemer giver vores eksperter indsigt i dine behov.

Mens der er en lang række mulige årsager til og behandlinger for høretab, behandles de fleste tilfælde af høretab med høreapparater. Din hørespecialist vil forklare den bedste behandlingsplan for dig, når du har gennemført en hørevurdering.

Find nærmeste høreklinik Behandling af høretab

Ofte stillede spørgsmål om årsager til høretab

billede af Anne-Marie Caron, hørespecialist
Anne-Marie Caron, hørespecialist

Anne-Marie har en kandidatgrad i Audiologopædi (Tale-, sprog- og hørevidenskab). Hun har arbejdet både inden for den private og offentlige sektor og har erfaring med høreapparattilpasning og rådgivning om høretab. I sin nuværende stilling som hørespecialist udfører hun brugertest, hvor testpersoner tester høreapparater, som stadig er i udviklingsfasen. 


Kilder

1. https://www.babyhearing.org/genetic-hearing-loss-faq