Blog

Forbered dig til dit første besøg hos en hørespecialist

BidragAudika

10-08-2019 00:00:00

Har du aldrig besøgt en hørespecialist før? Det kan være behjælpeligt, hvis du ved, hvad du kan forvente af dit besøg. Hvis du oplever høretab eller blot skal have tjekket din hørelse, er det altid godt at være lidt forberedt.

Før hørespecialisten kan hjælpe dig, er det nødvendigt, at han/hun kender til netop din unikke hørelse

Derfor bedes du venligst tænke over følgende:

  1. Tænk over hvilke situationer, du føler dig mest udfordret af din hørelse
  2. Overvej følgende spørgsmål: Har du nogle særlige behov i forbindelse med din livsstil – er du særligt aktiv? Har du nogle bekymringer omkring det at bære høreapparat?
  3. Tag en pårørende med til hørespecialisten. Personen kan være behjælpelig med informationer om din situation, som du ikke selv lægger mærke til.

Når du ankommer til dit besøg hos hørespecialisten, vil I sammen tale om din hørehistorik for at finde frem til, hvilke faktorer der påvirker din hørelse. Hørespecialisten vil også undersøge dine ører for blokader eller andre synlige problemer.

Under dit besøg skal du skal tage en lytteøvelse for at undersøge, hvilke lyde du kan høre. Hørespecialisten vil efterfølgende forklare dig resultaterne fra undersøgelsen.

I vil sammen udvikle en plan for, hvad næste skridt er for dig. Hvis du har et høretab, vil hørespecialisten måske foreslå dig at bruge høreapparater.

Når du har fået tilpasset dine høreapparater, skal du ikke være bange for at komme igen til et opfølgningsbesøg. For nogle personer med høretab er ét besøg hos hørespecialisten nok. For andre skal lyden justeres lidt, efter høreapparaterne er blevet tilpasset første gang. Det kan for mange også være svært at vænne sig til at bruge høreapparater. Det kan tage op til flere uger eller måneder at vende sig til de nye lyde.

Hvad er høretab?

Der er forskellige former – og forskellige grader af høretab. Kort fortalt kan nedsat hørelse skyldes, at lyden ikke kan trænge ind til det indre øre (konduktivt høretab). Et eksempel herpå kan være ophobning af ørevoks i ørekanalen eller huller i trommehinden. Det kan også skyldes, at nervefibre i det indre øre bliver beskadiget, så dele af lyden ikke bliver sendt fra det indre øre til hjernen (sensorineutralt høretab).

Prøv vores online høretest, som kan give dig en indikation på, om du har nedsat hørelse. Det tager kun 5 minutter. Find høretesten her

Fakta om høretab
- Omkring 1 ud af 6 personer i verden har nedsat hørelse
- I alderen 65 år har 1 ud af 3 personer nedsat hørelse
- Høretab er det 3. mest udbredte sundhedsproblem i verden mellem voksne
- I gennemsnit går der 7 år, fra personer opdager et høretab til, at de får behandling

Når personer har et ubehandlet høretab, kræver det betydeligt flere kræfter at lytte, når man skal følge med i en samtale. Det kan i nogle tilfælde have de yderligere konsekvenser, at aldersrelaterede udfordringer, som glemsomhed, opstår tidligere end normalt.

Et høretab kan også betyde, at sociale sammenkomster bliver en udfordring. Personer med nedsat hørelse kan have tendens til at trække sig tilbage fra disse sammenkomster, og det kan resultere i en følelse af ensomhed.

Høreapparater

Det er ikke kun graden af høretab, der er medbestemmende for, hvilken type høreapparat man skal have. Det afhænger også af, hvordan formen og størrelsen på øret er.

Selvom et høretab kun viser sig på ét øre, kan det betale sig at få høreapparater på begge ører, så man vedholder evnen til at lokalisere, hvor lydene kommer fra. Det kan være svært at bestemme, hvis ét øre høre bedre end det andet.

Læs mere om typer af høreapparater her