Billedet viser en bedstefar og et barnebarn. Farfaren hjælper barnebarnet med at lære at køre på cykel.
Blog

Fordomme om høreapparater

BidragAudika

09-01-2020 00:00:00

Vidste du, at omkring 800.000 danskere har et høretab, men kun ca. 300.000 danskere bruger høreapparater? Du er med andre ord ikke alene, hvis du har et høretab eller blot har på fornemmelsen, at du har nedsat hørelse. Forskning viser, at en stor andel af dem, der ikke søger behandling, har forskellige fordomme omkring høreapparater, som bl.a. afholder dem fra at søge rådgivning og hjælp. 

Vores evne til at tale med andre og indgå i forskellige relationer til andre mennesker er afgørende for vores livskvalitet. Derfor er det vigtigt at overkomme de fordomme, der er relateret til høreapparater og i stedet søge professionel behandling. Har du nedsat hørelse, vil høreapparater nemlig være en stor støtte og hjælp i det daglige. 

Fordomme omkring høreapparater kommer ofte til udtryk i følgende sammenhænge: 

Ændringer i ens selvopfattelse:

”Høreapparater er noget gamle mennesker bruger” er desværre en fordom eller et stigma, der stadig lever i bedste velgående. Det kan afholde personer fra at søge høreapparatbehandling, fordi høreapparater ikke harmonerer med deres egen selvopfattelse. 

Aldersdiskrimination:

Mange ser desværre stadig høreapparater som en aldersmarkør. Derfor vil nogle høreapparatbrugere være bekymrede for, at andre mennesker vil opfatte dem som værende gamle eller endda dårligt opfattende alene på baggrund af deres høreapparater. 

Forfængelighed:

Nogle personer vil frygte, at andre vil opfatte dem som værende mindre attraktive, hvis de begynder at bruge høreapparater, hvilket kan afholde dem fra at søge behandling eller undlade at bruge høreapparater i visse situationer. 

Det er utrolig trist, at der stadig er fordomme forbundet med brugen af høreapparater. I sidste ende kan disse fordomme afholde personer med nedsat hørelse fra at søge den nødvendige hjælp og behandling. Det ironiske ved netop denne form for stigmatisering er, at hvis man har et høretab, men venter med at søge hjælp, kan høretabet udvikle sig i en negativ retning og blive værre, hvilket kan medføre, at man kommer til at virke ældre, end man egentligt er. Har man et høretab er det helt afgørende, at det bliver behandlet, så snart det opdages. Et ubehandlet høretab kan have både fysiske og psykiske konsekvenser og bør derfor aldrig ignoreres. Det er derfor vigtigt at overkomme de fordomme, der stadig kan knytte sig til brugen af høreapparater.  

Konsekvenserne af et ubehandlet høretab 

Hvis én du holder af, har et høretab, er din støtte og opbakning helt afgørende ift. at få vedkommende til at søge hjælp og behandling. Når børn, søskende, partnere, forældre el.lign. involverer sig og kommer med kærlige opfordringer til at søge professionel rådgivning, har det en positiv effekt, og vedkommende vil være mere tilbøjelig til at tage det næste skridt. Hvis du eller en du holder af, tøver med at søge professionel rådgivning, så husk: 
At få testet hørelsen og/eller at få høreapparater er et vigtigt skridt i forhold til at kunne leve livet fuldt ud og uden begrænsninger. 

Selvom der stadig findes fordomme omkring høreapparater, så glem dem. Der er sket meget inden for udviklingen af høreapparater. Moderne og digitale høreapparater er ekstremt gode og er ikke kun forbeholdt den ældste generation. 

Ved at forbedre din hørelse, forbedrer du også din livslivskvalitet. Det vil med garanti også smitte af på dine omgivelser. 

Hvis du tror, du har nedsat hørelse eller kender en der har, anbefaler vi, at du kontakter dit nærmeste Audika Hørecenter. Vi tilbyder altid en gratis høretest samt en gratis og uforpligtende prøveperiode på 30 dage på høreapparater, hvis du har behov for dette.

Bestil tid til gratis høretest her 

Kilder: 
https://www.nidcd.nih.gov/health/statistics/quick-statistics-hearing
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2904535/
https://www.psychologytoday.com/us/blog/life-hearing-loss/201802/we-must-break-the-stigma-hearing-loss