4D sensorer fra Oticon Intent
Blog

Hvad er 4D sensorer?

11-07-2024 00:00:00

Det er ikke unormalt at nye høreapparater kommer med ny teknologi, og med lanceringen af Oticon Intent™ tidligere i 2024, var der en helt ny teknologi – 4D sensorer. Men hvad er 4D sensorer, og hvilken forskel gør de reelt for personer med høretab? Det dykker vi lidt mere ned i her.

4D sensorer der forstår hvad du vil lytte til

Traditionelle høreapparater har fungeret som en forstærker for de lyde der var omkring brugeren, uden at tage højde for hvilke lyde der var relevante. Med tiden er teknologien blevet bedre, og har bl.a. inkluderet egenskaber der har kunnet sortere den værste vindstøj fra o.lign., men med Oticon Intent™ blev der taget et yderligere skridt i retning af at sikre den bedste lytteoplevelse.

4D sensorerne reagerer nemlig på 4 forskellige parametre for at give brugeren forstærket lyd for det der er relevant, og nedsat lyd for det der ikke er relevant. De 4 forskellige parametre er:

  • Lydmiljø
  • Hovedbevægelser
  • Kropsbevægelser
  • Samtaleaktivitet

Hvad kan de 4 sensorer i Oticon Intent™?

Lydmiljøet er de omgivelser du bevæger dig i hele tiden. Det kan være alt fra at du bare sidder hjemme foran fjernsynet, eller er til en travl reception hvor der er en masse snak over det hele. Det er to vidt forskellige miljøer, med to vidt forskellige hørebehov. Sensorerne i Oticon Intent™ vurderer detaljerne i dit lydbillede.

Dine hovedbevægelser fortæller høreapparatet hvor du har din interesse. Lydmiljøet fra den retning dit hoved peger i, vil blive prioriteret, og øvrigt lyd vil blive nedprioriteret. Sensorerne opfanger samtidig hvilken lydsituation du befinder dig i.

Dine kropsbevægelser fortæller høreapparaterne at du måske er på vej til et nyt lydmiljø, og åbner dermed op for lyden så du får hele rummets lyd ind. Er du ikke i bevægelse, vil sensorerne være mere fokuserede på dit umiddelbare nærområde.

Samtaleaktiviteten omkring dig bliver også opfanget af sensorerne, og medvirker til at høreapparaterne ved hvor der skal skrues op og hvor der skal skrues ned. Du kan f.eks. være i et rum med en masse snak, men hvor du selv står i en samtale med en eller flere andre. Her vil sensorerne sørge for at skrue op for lyden i din samtale, og ned for alle de øvrige samtaler i lokalet.

Banebrydende teknologi

Selv hvis man ikke har et høretab, så har de fleste prøvet at stå i en situation hvor der har været så mange samtaler og lyd omkring en, at det faktisk har været en udfordring at følge med i sin egen samtale. Det sker fordi ørerne opfanger en masse forskellige samtaler, og brudstykker af samtaler, at hjernen hele tiden reagerer. Hvis man så forestiller sig at man har nedsat hørelse, så bliver det en endnu større udfordring at være i den slags situationer.

Med 4D sensorerne fandt Oticon løsningen, efter indsigt inden for BrainHearing™ viste at menneskers hoved- og kropsbevægelser afspejlede deres lyttebehov og intentioner.

Oticon Intent™ er indtil videre verdens eneste høreapparat med 4D sensorer, og hos Audika har du mulighed for at prøve høreapparaterne gratis og uforpligtende i op til 30 dage. Besøg din lokale Audika klinik for at høre mere, eller klik ind her og se hvordan Oticon Intent™ udskiller sig fra de øvrige høreapparater på markedet.